Ledare Sommaren innebär högsäsong för mycket: mygg, radioplågor, glass – och stölder. Under de varma månaderna är det inte bara turister som vallfärdar till Sverige. Internationella stöldligor ser också chansen att berika sig genom att turnera runt i landet. I fjol anmäldes i snitt 45 inbrott per dag, enligt Stöldskyddsföreningen.

Det är inte bara vanligt folk som blir av med värdefulla smycken, båtmotorer och cyklar. Butiker, byggarbetsplatser och jordbrukare plågas också av stöldligornas framfart. Särskilt upprörande är att många internationella förbrytargäng specialiserat sig på att råna äldre i deras hem.

Inbrott och rån är förvisso inga nya företeelser. Men den grad av specialisering som de kriminella uppvisar är relativt ny.

Som så många andra problem handlar stöldvågen om bristande kontroller vid landets gränser. Svenska tullen är kraftigt eftersatt. Tullverket är så underbemannat, och har så undermåliga befogenheter att agera, att det i praktiken bara är att köra över gränsen med illegala varor som om det vore tal om vanliga husvagnsturister.

Stöldgods flödar ut, knark och vapen flödar in. Tidigare i våras konstaterade Riksrevisionen att kontrollerna vid gränsen är försvinnande få, sett till de mängder av vapen och narkotika som passerar gränserna. Att det är så pass enkelt att köpa illegala varor göder givetvis gängproblematiken. Narkotikahandeln utgör den ekonomiska basen för många kriminella gäng, som skjuter ihjäl varandra med insmugglade vapen.

En rejäl förstärkning av tullens resurser, befogenheter och personalstyrka är en central del i lösningen att stoppa både stöldligorna och gängskjutningarna, vilket Moderaternas Johan Forssell påtalat i en rad debattartiklar under sommaren. Vad är det annars för vits med att ha en gränsbevakande myndighet?

Det är en smärre skandal är att Datainspektionen hindrat tullen från att använda kameror som scannar registreringsskyltarna på misstänkta fordon. Det är tydligen integritetskränkande, vilket är en skrattretande invändning. Resenärer i Stockholm och Göteborg får sina plåtar registrerade varje dag efter trängselavgifternas införande. Om bilpendlare står ut med att registreringsplåten fotas borde de kriminella kunna ha överseende.

Utöver detta måste straffen för att begå upprepade stölder skärpas. En av anledningarna till att Sverige är särskilt drabbat av stöldligor är de låga straffen. En justering av straffen skulle troligen ha en avskräckande effekt. Håll gränsen mot knark och stöldligor. (Liberala nyhetsbyrån)

Karin Pihl