I slutet av förra året kom besked från Skolinspektionen att de drar in tillståndet för Fria Intermilias skolverksamhet i Motala. Bakgrunden var att man funnit omfattande och allvarliga brister. Beslutet överklagades och kom att hanteras också i domstol, men innan dess kom besked från skolans huvudmän att verksamheten inte skulle fortsätta och man begärde skolan i konkurs.

När en friskola tvingas stänga har kommunen enligt lag ansvar för att erbjuda eleverna fortsatt utbildning. Under förra hösten fick därför kommunen jobba intensivt med att försöka hitta nya skolplaceringar till de cirka 200 elever som gått på skolan. Därför tog kommunen bland annat in extra resurser för att kartlägga elevernas kunskapsnivåer, eventuella stödbehov och finna nya klasser där de kunde tas emot. Exakt vilka kostnader man haft har förvaltningen inte räknat på.

– Vi betalar en ersättning till friskolorna per elev och nu hamnar den elevpengen hos oss istället. Så där blir det sannolikt ett nollsummespel. Sedan hade vi en extra resurs inne och extra kostnader för bland annat datorer. Det landade på ungefär en halv miljon, säger bildningschef Per-Arne Sterner och fortsätter:

Artikelbild

| Bildningsnämnden får inga extra pengar för kostnaderna i samband med att Fria Intermilia lades ner.

–  Sedan vi kan konstatera att det gått åt en hel del arbetstid och energi för personalen att lösa det här, men man har gjort ett väldigt bra jobb.

När frågan aktualiserades i bildningsnämnden valde den dåvarande majoriteten att skicka en skrivelse med en önskan om att få ersättning för de extra kostnader som man eventuellt skulle få. Först nu har dock den frågan behandlats och beskedet från kommunstyrelsen är att bildningsnämnden inte får några medel.

– Vi tycker inte att kriterierna för en extraordinär händelse uppfylls, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Han menar att man alltid måste vara medveten om att risken finns att en friskola läggs ner och att frågan om elevernas utbildning då hamnar på kommunen.

Artikelbild

| Genrebilder. Bilden är ett montage.

– Utifrån det har vi diskuterat om det kanske är så att man måste ha en buffert för sådana här händelser, säger Lena Westerlund (S), ledamot i kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M) säger att de accepterar beskedet från kommunstyrelsen. Beslutet att be om mer pengar kom ju inte heller från den nuvarande nämnden utan från den tidigare.

– Det här kommer att påverka vår budget lite, men vi löser det i alla fall, säger han.