Enligt händelserapporten från SOS Alarm skulle det brinna i en container bakom Petrus Magniskolan. Räddningstjänsten ryckte ut med två eneheter till platsen och kunde snabbt släcka branden. De skriver på sin hemsida att det var lite skräp i containern som av oklar anledning fattat eld. Det fanns ingen spridningsrisk i samband med branden.